config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS visibility

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie visibility

Właściwość visibility określa, czy element ma być widoczny, czy też nie.

Tip: ukryte elementy zajmują miejsce na stronie. Użyj właściwości display, aby ukryć i usunąć element z układu dokumentu!

Wartości właściwości visibility

Wartość Opis
visible Domyślna wartość. Element jest widoczny.
hidden Element jest ukryty (ale nadal zajmuje miejsce).
collapse Tylko dla wierszy tabeli tr, grup wierszy tbody, kolumn col, grup kolumn colgroup. Ta wartość usuwa wiersz lub kolumnę, ale nie wpływa na układ tabeli. Obszar zajmowany przez wiersz lub kolumnę będzie dostępny dla innych treści.
Jeśli collapse jest używane na innych elementach, renderuje się jako hidden.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS visibility

visibility: visible | hidden | collapse | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości visibility

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
visibility 1.0 4.0 1.0 1.0 4.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością visibility

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
visibility:

 
Rezultat:
Element DIV
myDIV element.
Kolejny element DIV.
KodCSS:
div#myDIV {
background-color:yellow;
visibility:visible;
}
 

 

Przykłady właściwości visibility

visibility: visible;

visibility: hidden;

tr.collapse {
visibility: collapse;
}

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00