config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS text-indent

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie text-indent

Właściwość text-indent definiuje wcięcie pierwszego wiersza w bloku tekstu.

Uwaga: dozwolone są wartości ujemne. Pierwsza linia zostanie wcięta w lewo, jeśli wartość jest ujemna.

Wartości właściwości text-indent

Wartość Opis
length Definiuje stałe wcięcie w px, pt, cm, em itp. Wartość domyślna to 0.
% Definiuje wcięcie w procentach pierwszej linii elementu.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS text-indent

text-indent: length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości text-indent

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
text-indent 1.0 3.0 1.0 1.0 3.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością text-indent

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
text-indent:

 
Rezultat:

Ten przykład ilustruje różne wcięcia tekstu. Spróbuj zmienić wcięcie tekstu, klikając jedną z właściwości wysokości wiersza po lewej stronie i zobacz wynik w tym elemencie DIV.

Kod CSS:
div {
    text-indent:10px;
}
 

 

Przykłady właściwości text-indent

text-indent: 25px;

text-indent: -1.25em;

text-indent: 30%;

text-indent: -5%;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00