config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS justify-content

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie justify-content

Styl justify-content wyrównuje elementy kontenera elastycznego wówczas, gdy elementy nie zajmują całego dostępnego miejsca na osi głównej (w poziomie).

Tip: Użyj właściwości align-items, aby wyrównać elementy w pionie.

Wartości właściwości justify-content

Wartość Opis
flex-start Wyrównuje elementy flex na początku kontenera. Wartość domyślna.
flex-end Wyrównuje elementy elastyczne na końcu kontenera.
center Elementy są umieszczane na środku kontenera.
space-between Elementy będą miały przestrzeń pomiędzy sobą.
space-around Elementy będą miały przestrzeń przed sobą, pomiędzy sobą i po sobie.
space-evenly Elementy będą miały równą przestrzeń wokół siebie.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS justify-content

justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości justify-content

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
justify-content 29.0
21.0 -webkit-
11.0 28.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością justify-content

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
justify-content:

Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości justify-content.

Rezultat:
 
 
 
Kod CSS:
div#main {
display: flex;
justify-content: flex-start;
}
 

 

Przykłady właściwości justify-content

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00