config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS page-break-inside

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie page-break-inside

Styl page-break-inside określa, czy należy unikać łamania strony w określonym elemencie.

Porada: właściwości page-break-inside, page-break-inside i page-break-inside pomagają wskazać przeglądarce, jak dokument powinien zachowywać się po wydrukowaniu.

Uwaga: nie można używać tej właściwości w przypadku elementów pozycjonowanych absolutnie.

 

Wartości właściwości page-break-inside

Wartość Opis
auto Automatyczne dzielenie strony. Wartość domyślna.
avoid Unika podziału strony wewnątrz elementu (jeśli to możliwe).
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS page-break-inside

page-break-inside: auto | avoid | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości page-break-inside

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
page-break-inside 1.0 8.0 19.0 1.3 7.0

 

Przykładowe zastosowania właściwości page-break-inside

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00