config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS grid

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie grid

Styl grid jest skróconą właściwością dla:

Wartości właściwości grid

Wartość Opis
none Brak określonego rozmiaru kolumn lub wierszy. Domyślna wartość
grid-template-rows / grid-template-columns Definiuje rozmiar(y) kolumn i wierszy.
grid-template-areas Definiuje układ siatki przy użyciu nazwanych elementów.
grid-template-rows / grid-auto-columns Definiuje rozmiar (wysokość) wierszy i automatyczny rozmiar kolumn.
grid-auto-rows / grid-template-columns Definiuje automatyczny rozmiar wierszy i ustawia właściwość grid-template-columns.
grid-template-rows / grid-auto-flow grid-auto-columns Definiuje rozmiar (wysokość) wierszy i sposób umieszczania automatycznie umieszczanych elementów oraz automatyczny rozmiar kolumn.
grid-auto-flow grid-auto-rows / grid-template-columns Definiuje sposób osadzania elementów umieszczanych automatycznie i automatyczny rozmiar wierszy oraz ustawia właściwość grid-template-columns.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS grid

grid: none |grid-template-rows / grid-template-columns | grid-template-areas | grid-template-rows / [grid-auto-flow] grid-auto-columns | [grid-auto-flow] grid-auto-rows / grid-template-columns | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości grid

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
grid 57.0 16.0 52.0 10.0 44.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością grid

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
grid:

 
Rezultat:
1
2
3
4
5
6
Kod CSS:
#myDIV {
grid:100px / auto auto auto;
display:grid;
}
 

 

Przykłady właściwości grid

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00