config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS grid-auto-columns

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie grid-auto-columns

Styl grid-auto-columns ustala rozmiar kolumn w kontenerze siatki. Ta właściwość ma wpływ tylko na kolumny o nieustawionym rozmiarze.

Wartości właściwości grid-auto-columns

Wartość Opis
auto Rozmiar kolumn jest zależny od rozmiaru kontenera. Domyślna wartość.
fit-content()  
max-content Ustala rozmiar każdej kolumny w zależności od największego elementu w kolumnie.
min-content Ustala rozmiar każdej kolumny w zależności od najmniejszej pozycji w kolumnie.
minmax(min.max) Ustala zakres rozmiaru większy lub równy min i mniejszy lub równy max
length Ustala rozmiar kolumn przy użyciu dozwolonej wartości długości w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex
% Ustawia rozmiar kolumn przy użyciu wartości procentowej.

Składnia CSS grid-auto-columns

grid-auto-columns: auto | max-content | min-content | length;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości grid-auto-columns

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
grid-auto-columns 57.0 16.0 52.0 10.0 44.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością grid-auto-columns

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
grid-auto-columns:

 
Rezultat:
1
2
3
4
5
6
Ko CSS:
#myDIV {
display: grid;
grid-auto-columns: auto;
}
 

 

Przykłady właściwości grid-auto-columns

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00