config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS counter-increment

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie counter-increment

Właściwość counter-increment zwiększa lub zmniejsza wartość jednego lub większej liczby liczników CSS.

Właściwość counter-increment używana jest zazwyczaj razem z właściwością counter-reset i właściwością content.

Wartości właściwości counter-increment

Wartość Opis
none Domyślna wartość. Żadne liczniki nie zostaną zwiększone.
id number Identyfikator określa, który licznik należy zwiększać. Liczba określa, o ile licznik będzie się zwiększał przy każdym wystąpieniu selektora. Domyślny przyrost wynosi 1. Dozwolone są wartości ujemne. Jeśli id odnosi się do licznika, który nie został zainicjowany przez reset licznika, domyślną wartością początkową jest 0.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS counter-increment

counter-increment: none | id | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości counter-increment

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
counter-increment 4.0 8.0 2.0 3.1 9.6

Przykładowe zastosowania właściwości counter-increment

figure {
counter-reset:licznik-1;
margin:0;
}

figure > div {
counter-increment:licznik-1 2;
}

figure > div::before {
content:counter(licznik-1) ' - ';
color: red;
}
Efekt
2. Przykładowy element "div"
4. Przykładowy element "div"
6. Przykładowy element "div"

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00