config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS align-self

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie align-self

Właściwość align-self określa wyrównanie dla wybranego elementu wewnątrz elastycznego kontenera.

Uwaga: Właściwość align-self zastępuje właściwość align-items elastycznego kontenera.

Wartości właściwości align-self

Wartość Opis
auto Domyślnie. Element dziedziczy właściwość align-items z kontenera nadrzędnego lub „stretch”, jeśli nie ma kontenera nadrzędnego.
stretch Element jest dopasowany do kontenera.
center Element jest umieszczony na środku kontenera.
flex-start Element jest umieszczony na początku kontenera.
flex-end Element jest umieszczony na końcu kontenera.
baseline Element jest umieszczony na linii bazowej kontenera.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego

Składnia CSS align-self

align-self: auto | stretch | center | flex-start | flex-end | baseline | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości align-self

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
align-self 21.0 11.0 20.0 9.0
7.0 -webkit-
12.1

Przykładowe zastosowania właściwości align-self

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
align-self:

Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości align-items.

Resultat:
CZERWONY
NIEBIESKI
Zielony div z większą zawartością.
Kod CSS:
div#myBlueDiv {
align-self:auto;
}
 

 

Przykłady właściwości align-self

align-self: center; align-self: stretch;
align-self: flex-end; align-self: auto;
align-self: flex-start; align-self: initial;

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00