Elementy (tagi, znaczniki) HTML

Tag (znacznik) link

Definicja elementu (tagu), przeznaczenie i użycie link

Tag link definiuje relację między bieżącym dokumentem a zasobem zewnętrznym..

Znacznik link jest najczęściej używany do łączenia z zewnętrznymi arkuszami stylów.

Element link jest pustym elementem, zawiera tylko atrybuty.

Atrybuty elementu (tagu) link

Atrybut Wartość Opis
crossorigin anonymous
use-credentials
Określa, w jaki sposób element obsługuje żądania między źródłami.
href URL Określa lokalizację połączonego dokumentu.
hreflang language_code Określa język tekstu w połączonym dokumencie.
media media_query Definiuje, na jakim urządzeniu zostanie wyświetlony połączony dokument.
referrerpolicy no-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
unsafe-url
Definiuje, którego odsyłacza użyć podczas pobierania zasobu.
rel alternate
author
dns-prefetch
help
icon
license
next
pingback
preconnect
prefetch
preload
prerender
prev
search
stylesheet
Wymagany. Określa relację między aktualnym dokumentem a połączonym dokumentem.
sizes HeightxWidth
any
Określa rozmiar połączonego zasobu. Tylko dla rel="icon"
title   Określa preferowany lub alternatywny arkusz stylów.
type media_type Określa typ nośnika połączonego dokumentu.

Atrybuty globalne

Tag link obsługuje również atrybuty globalne w HTML.

Domyślne ustawienia CSS dla elementu (tagu) link

Większość przeglądarek wyświetla element legend z następującymi wartościami domyślnymi:

 

Wsparcie przeglądarek dla elementu (tagu) link

Element ( tag) chrome edge firefox safari opera
link Tak Tak Tak Tak Tak

 

Przykładowe zastosowania elementu (tagu) link

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00