Elementy (tagi, znaczniki) HTML
Tag (znacznik) script

 

Definicja elementu (tagu), przeznaczenie i użycie script

Tag script służy do umieszczenia skryptu po stronie klienta (JavaScript). Element script zawiera instrukcje skryptu lub wskazuje na zewnętrzny plik skryptu za pośrednictwem atrybutu src.

Typowe zastosowania JavaScript to sprawdzanie poprawności formularzy, manipulowanie obrazami i dynamiczne zmiany treści.

 

Atrybuty elementu (tagu) script

Atrybut Wartość Opis
async async Definiuje, że skrypt jest wykonywany asynchronicznie (tylko dla skryptów zewnętrznych).
crossorigin anonymous
use-credentials
Ustawia tryb żądania na żądanie HTTP CORS.
defer defer Definiuje, że skrypt jest wykonywany po zakończeniu analizowania strony (tylko w przypadku skryptów zewnętrznych).
integrity filehash Umożliwia przeglądarce sprawdzenie pobranego skryptu, aby upewnić się, że kod nigdy nie zostanie załadowany, jeśli manipulowano źródłem.
nomodule True
False
Definiuje, że skrypt nie powinien być wykonywany w przeglądarkach obsługujących moduły ES2015.
referrerpolicy no-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
same-origin
strict-origin
strict-origin-when-cross-origin
unsafe-url
Definiuje, które informacje o stronie odsyłającej mają być wysyłane podczas pobierania skryptu.
src URL Definiuje adres URL zewnętrznego pliku skryptu.
type scripttype Definiuje typ nośnika skryptu

 

Atrybuty globalne

Tag script obsługuje również atrybuty globalne w HTML.

 

Domyślne ustawienia CSS dla elementu (tagu) script

Większość przeglądarek wyświetla element script z następującymi warubyościami domyślnymi:

 

Wsparcie przeglądarek dla elementu (tagu) script

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą ten element.

Element (tag) chrome edge firefox safari opera
script Tak Tak Tak Tak Tak

 

Przykładowe zastosowania elementu (tagu) script

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00