Tworzenie Stron WWW Legnica

Grafik Komputerowy w Legnicy

100% Klientów poleca – opinie z Google

  +48 780 060 995

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŁąkaGóra Ślęza

Mnich – Góra Ślęża

STRONA WIZYTÓWKA FIRMY

500 ZŁ

Profesjonalny layout graficzny

Funkcjonalność strony

Optymalizacja SEO

Strony dostosowane do urządzeń mobilnych

Uwaga!

Przyjmowanie nowych zleceń na strony jest wstrzymane do 12 lipca

TrawnikTelefonPartykuły 1

STRONY
RESPONSYWNE
JOOMLA

Przez rok drobne zmiany na

stronie

w cenie

CieńBizon

STRONA STARTOWA

Płacisz, gdy jesteś w 100%
zadowolony z wyglądu strony

DO OCENY

GRATIS

Ośnieżona góraGałąźEkran komputeraWilk

Unikalne i Ciekawe

Projekty Graficzne

ŚWIEŻE SPOJRZENIE

ELASTYCZNOŚĆ

KREATYWNOŚĆ

Polityka Prywatności

DEFINICJE

 1. Administrator – Tworzenie Stron WWW Wroclaw Witold Czuba, adres siedziby: ul.Marynarska 54/14, 59-220 Legnica.
 2. Serwis – strona internetowa udostępniana przez Tworzenie Stron WWW Wroclaw Witold Czuba pod aktualnym adresem https://tworzenie-stron-www-wroclaw.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu.
 3. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez informacje gromadzone za pośrednictwem formularzy i plików cookie.
 4. Usługobiorca– osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Tworzenie Stron WWW Wroclaw Witold Czuba umowę.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w serwisie.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://tworzenie-stron-www-wroclaw.pl jest Tworzenie Stron WWW Wroclaw Witold Czuba, adres siedziby: ul.Marynarska 54/14, 59-220 Legnica, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiory są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  • kontaktowania się z Usługobiorcami (klientem)
  • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej https://tworzenie-stron-www-wroclaw.pl
  • celów marketingowych
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLIKI „COOKIES”

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Serwis wykorzystuje trzy rodzaje plików Cookies:
  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne
 3. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 6. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, stałych jak i analitycznych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 7. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 8. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 10. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 11. Administrator wykorzystuje Cookies właśnie w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis.
 12. Strona internetowa Usługodawcy wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • Google Analytics - analiza zachowań użytkowników na stronie www
  • facebook.com, plus.google.com, twitter.com, youtube.com, linkedin.com funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
 13. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

USUWANIE I BLOKADA PLIKÓW COOKIES

 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Tworzenie Stron WWW Wroclaw Witold Czuba, adres siedziby: ul.Marynarska 54/14, 59-220 Legnica.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w Tworzenie Stron WWW Wroclaw Witold Czuba Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: +48 517 705 389 w godzinach 8:00 – 20:00 w dni robocze,
 • lub listownie na adres: Witold Czuba, ul. Marynarska 54/14, 59-220 Legnica.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY
  Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy, wysyłasz nam e-mail lub list, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktu i prowadzenia korespondencji. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością świadczenia usług i prawie do archiwizowania tej korespondencji.
 2. ZAMÓWIENIE USŁUGI
  Jeśli Twoje dane zostały podane w związku z zamówieniem usługi, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą jesteś zainteresowany. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy – dane przetwarzamy.
 3. ROZMOWA TELEFONICZNA
  W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką do nas dzwonisz i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością usługową.

Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenie zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Tobą lub zawarciem umowy. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie. Podane przez Ciebie dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą przetwarzane będą, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych, przetwarzanych przez nas na podstawie umowy lub na podstawie Twojej zgody,
 • w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, w tym celu należy przesłać do nas informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W celu skorzystania ze swoich danych prosimy o kontakt z nami.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy?

Skontaktuj się listownie na adres: Witold Czuba, ul. Marynarska 54/14, 59-220 Legnica lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Funkcjonalność zaprojektowanych stron internetowych Legnica:

 

 

 

 

 • dowolna ilość wersji językowych,
 • logo w formacie jpg, png na strony internetowe, przykład, >>
 • favicon, co to jest? >>,
 • upload plików do pobrania (np. PDF, dokumenty, filmy, zdjęcia),
 • dział bloga/aktualności,
 • możliwość dodawania i usuwania administratorów oraz określanie uprawnień,
 • poczta e-mail z adresem domeny,
 • formularz kontaktowy,
 • informacja o plikach cookies,
 • zgodność z RODO,
 • przekazanie praw autorskich do strony,
 • umieszczenie strony w Mapach Google,
 • założenie konta w Google Search Console,
 • w razie potrzeby poprawiana dowolna ilość razy, aż do pełnej satysfakcji Klienta.

 

 

 

 

 

grafik komputerowy wroclaw
 

Jaką wybrać domenę?

Koniecznie przeczytaj, nim zaczniesz ze stroną.

Wybór domeny na stronę internetową

Kolor pomarańczowy w powyższych listach oznacza pozycje najczęściej dodatkowo płatne, podlegające ograniczeniom bądź bez takich opcji u innych projektantów stron www

Cennik stron internetowych Legnica

Wariant 950 zł (netto)
Najlepszy wybór dla firm chcących pozyskiwać klientów poprzez stronę internetową. W tej opcji cenowej nacisk położony jest na budowę strony w ten sposób, aby uplasowała się ona w 1-szej dziesiątce wyników wyszukiwarki Google.

Już od samego początku strona jest optymalizowana pod wyszukiwarki (optymalizacja SEO). Służy temu cały szereg działań m.in. odpowiedni dobór słów i fraz kluczowych, optymalizacja meta danych, przyśpieszenie ładowania poszczególnych stron i in.
Również dodatkowo zainstalowane są komponenty wspierające pozycjonowanie strony.

W efekcie większość zaprojektowanych przeze mnie stron plasuje się w pierwszej 10-tce wyników wyszukiwarki Google bez konieczności dodatkowego pozycjonowania strony.

Tajemnica skutecznych stron – przeczytaj.

Wariant 500 zł (netto)
Optymalny wybór dla firm, które większą wagę przywiązują do atrakcyjnej i funkcjonalnej strony, gdy witryna ma pełnić funkcję informacyjną.

Jest to również dobry wybór dla rozmaitych zrzeszeń, klubów, kół zainteresowań, zgromadzeń, związków w sytuacji, gdy strona nie będzie konkurować z innymi o dobrą pozycję w wynikach Google.

W branżach o słabszej konkurencji stron firmowych oraz w mniejszych miejscowościach możliwe jest uplasowanie się w wynikach na 1-szej stronie bez dodatkowego pozycjonowania strony www.

Państwa strona będzie atrakcyjna, funkcjonalna, nowoczesna, zapadająca w pamięć użytkownika i pozytywnie wyróżniająca się od stron o zbliżonej tematyce.

Jeśli strona ma posiadać jakieś funkcjonalności i cechy niewymienione poniżej np. rozbudowane formularze, ankiety, rzadkie skrypty, to wówczas projekt jest wyceniany indywidualnie. Każda dodatkowa wersja językowa wiąże się z dopłatą 200 zł. Dla pakietu 950 zł logo jest zaprojektowane w formatach na stronę png, webp oraz w formacie do druku pdf. Dla pakietu 500 zł logo jest wykonane tylko w formacie na stronę (nie nadaje się do druku).

Koszt utrzymania strony płatny bezpośrednio u wybranego przez siebie usługodawcy (nie u mnie):
- zakup hostingu (ok. 44 zł/rok),
- domeny (ok. 10 zł/rok),
- certyfikatu SSL (ok. 19 zł/rok).
Udzielam wszelkich potrzebnych informacji lub w imieniu Klienta sam zamawiam powyższe usługi.

 

W kolorze pomarańczowym zaznaczone są pozycje najczęściej dodatkowo płatne lub bez takiej opcji u innych projektantów stron internetowych.

Co otrzymasz na stronę internetową – cennik stron (netto): 950 zł 500 zł
Projekt graficzny
Strona powstaje bezpośrednio w sieci na moim serwerze. Jest do wglądu. Ilość poprawek nieograniczona. Po akceptacji wyglądu jest ona instalowana na wskazanym serwerze.
   
Strona startowa
Gratis do oceny bez żadnych zobowiązań. Jeśli się nie spodoba, możesz zrezygnować (nie trzeba podawać przyczyn).
   
RWD responsywność
Cecha strony internetowej. Pozwala ona dostosowywać się do rozdzielczości ekranu, na której strona jest aktualnie przeglądana. Poprawny wygląd na tel. komórkowych, tabletach, laptopach i komputerach stacjonarnych.
   
SEO friendly
Analiza potrzeb i fraz. Przyjazna dla użytkowników i wyszukiwarek struktura strony.
   
Hosting
Dość istotna sprawa. Słaby hosting to wolne strony, brak bądź opóźnione wsparcie. Pomoc przy zakupie i wyborze.
   
Domena
Również ważna sprawa z punktu widzenia SEO. Pomoc przy wyborze.
   
CMS Joomla – panel administracyjny
Intuicyjny panel CMS pozwalający na samodzielny rozwój strony internetowej bez znajomości języków kodowania. Możliwość edycji i dodawania artykułów, pozycji menu, zdjęć, filmów, treści, danych kontaktowych i in.
   
Nowoczesny i atrakcyjny design
Twój projekt będzie przejrzysty i przyjazny oraz łatwo zapamiętywalny dla odbiorcy. Kolorystyka jest dopasowana do charakteru Twojej działalności.
   
Certyfikat SSL
Certyfikat do ochrony jednej nazwy domenowej. Konfiguracja i wdrożenie.
   
Funkcjonalność strony
Łatwość korzystania z niej i przejrzystość. Struktura strony umożliwiająca w niej szybkie znalezienie każdej informacji.
   
Szybkość ładowania stron internetowych
Szereg zabiegów mających na celu maksymalne przyśpieszenie strony. M.in. zmniejszenie grafik, kompresja danych, cache plików statycznych, cache po stronie serwera i inne. Lepsza konwersja.
   
Ilość podstron do 30 
Podstrona to unikalny adres w pasku adresów przeglądarki.
   
Zdjęcia
Obróbka fotografii dostarczonych przez Klienta. W razie potrzeby dostarczam fotografie adekwatne do tematyki strony. Zamiana wszystkich zdjęć na format najnowszej generacji JPEG 2000, JPEG XR i WebP. Dzięki temu objętość stron jest znacznie mniejsza, co sprawia, że szybciej się one ładują. Dodanie opisów alternatywnych alt do zdjęć.
   
Indywidualnie zaprojektowana grafika
Grafika jest dostosowana wyglądem i kolorem do tematyki strony. Jest ona zapisana w formacie nowej generacji JPEG 2000, JPEG XR lub WebP.
   
Slider wielowarstwowy
Możliwość wstawiania do niego wideo i linków oraz wielu warstw w jednym slajdzie. Przez co jest niesamowicie efektowny. Nieograniczona ilość slajdów. Stosuję jeden z najlepszych na świecie i nie jest to przesada – Creative Slider. Indywidualna cena zakupu 19$ (nie dotyczy moich Klientów).
   
Baner
Indywidualnie zaprojektowany baner statyczny na stronę główną.
   
Nowoczesna galeria zdjęć
Również światowa czołówka z dostępnych galerii: 6Gallery Balbooa PRO – sprawdź sam. Indywidualna cena zakupu 36$ (nie dotyczy moich Klientów).
   
Podpięcie Social Media
Np. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter.
   
Logo
Zawsze nawiązuje ono w jakiś sposób do zakresu działalności firmy.
   
Interaktywna mapa Google
Z wytyczeniem trasy dojazdu, podaniem odległości i czasu.
   
Dowolna ilość wersji językowych
Tłumaczenia dostarczone przez Klienta. Znam biegle j. niemiecki i angielski, więc nie będzie błędów -;)
   
Copywriting – jak napisać dobry tekst na stronę internetową?
Sprawdzenie nadesłanego tekstu pod względem poprawności językowej. Poprawienie literówek. Korekta w cenie.
   
Poczta e-mail z adresem domeny
Założenie skrzynek pocztowych. Konfiguracja poczty. Ochrona antyspamowa. Ochrona antywirusowa. Autorespondery. Wiadomości urlopowe. Obsługa IMAP.
   
PHP
PHP w najnowszych wersjach 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
   
Formularz
Dostępne są wszystkie typy pól. Zastosowany komponent to RSForm! Pro Indywidualna cena zakupu 20€ (nie dotyczy moich Klientów).
   
Google Analitic
Założenie konta. Zaawansowane statystyki strony, liczba odwiedzin i inne.
   
Search Console – informacje
Narzędzie Google do administrowania stroną. Twoja witryna zostanie zgłoszona do indeksacji (jest ona wówczas pokazywana w wynikach).
   
Google Moja Firma
Założenie konta. Konfiguracja wizytówki firmy. Strona będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwarki w sekcji Mapy Google. Patrz przykład.
   
Szkolenie z obsługi CMS Joomla
Pomoc i udzielenie wszelkich informacji, co i jak działa.
   
Wsparcie po instalacji strony
Przez rok drobne zmiany na stronie w cenie zakupu. Pomoc techniczna – w razie problemów dostępny jestem 24h na dobę.
   
Optymalizacja SEO
Search Engine Optimization (SEO), czyli optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarki. Szereg działań mających na celu takie przygotowanie witryny, aby była ona w stanie osiągnąć jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwarek. Takich jak np. kompresja kodu, zdjęć i in.
   
Audyt 3 pierwszych stron tej samej branży z 1. strony w wynikach Google.
Przesadnie mówiąc poznajemy "wroga". Pozwala to już na wstępie określić, jakie warunki musi spełnić Twoja strona, aby móc konkurować z najlepszymi.
   
Optymalizacja nadesłanych tekstów pod kątem wyszukiwarek
Zastosowanie w tekście odpowiednich słów i fraz kluczowych. Właściwe ich rozmieszczenie i kondensacja.
   
Optymalizacja metatagów.
Dodanie indywidualnych opisów i tytułów na każdą podstronę.
   
Protokół HTTP/2
Absolutna nowość! HTTP/2 to naprawdę duża... duża zmiana technologiczna. Rekomendowana przez Google. Pozwala na jednoczesną obsługę wielu żądań. Możliwość wypychania plików. Kompresja nagłówków. Zdecydowanie zwiększa się szybkość otwierania stron.
   
Komponent Speed Cache
Na stronie producenta są wymienione wszystkie cechy (j. angielski). Zapewnia potężne statyczne buforowanie strony, pełny system pamięci podręcznej przeglądarki, system pamięci podręcznej wstępnego ładowania, kontrolę pamięci podręcznej włączania/wyłączania adresów URL i minimalizację zasobów. Indywidualna cena zakupu 29$ (nie dotyczy moich Klientów).
   
Dodatek JCHOptimize
Szczegółowy opis w j. angielskim na stronie twórcy programu. Dodatek optymalizacji stron internetowych w celu szybkiego ich pobrania przez przeglądarki. Indywidualna cena zakupu 29$ (nie dotyczy moich Klientów).
   
Komponent JsiteMap Proffessional
Na stronie twórcy (j.angielski) wymienione są wszystkie funkcjonalności. Potężny i kompletny pakiet SEO do indeksowania i zarządzania mapami witryn! Zwiększa indeksowanie dzięki zaawansowanemu generatorowi map witryn i narzędziu do indeksowania SEO. Ułatwia użytkownikowi poruszanie się po całej witrynie. Indywidualna cena zakupu 49€ (nie dotyczy moich Klientów).
   
Wartość płatnych dodatków i komponentów użytych na stronie internetowej 
Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich zakupem, są to dodatki i komponenty firm trzecich poprawiających pozycję strony w wynikach wyszukiwarki Google.
ok. 750 zł ok. 300 zł

 

 

Drobne zmiany na stronie przez rok w ramach jednorazowej opłaty za projekt strony.

 

 

Po zakończeniu projektu strony internetowej zapewniam wsparcie administracyjne, programistyczne i marketingowe. Przeprowadzam szkolenie z obsługi panelu zarządzania treścią CMS. Dbam o bezpieczeństwo i aktualizację skryptów oraz jestem do dyspozycji w razie potrzeby rozbudowy systemu bądź zmian na stronie.

    Oferuję unikalną, dopasowaną do Państwa potrzeb stronę internetową zbudowaną od podstaw - nie używam gotowych szablonów. W praktyce oznacza to, że pracuję dotąd, dopóki nie uzyskacie Państwo 100% satysfakcji z wyglądu utworzonej strony www.

Zero ukrytych kosztów - podane ceny są jasne, przejrzyste i zarazem na tle firm konkurencyjnych szalenie atrakcyjne. Zarazem nie wpływają one na obniżoną jakość zlecenia. 14 lat doświadczenia w projektowaniu stron internetowych www sprawia, że daną pracę wykonuję szybciej. Przekłada się to na obniżenie kosztów.

Każdą stronę internetową staram się oddać w jak najbardziej niepowtarzalnej formie. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz szalenie kreatywnych pomysłów wykonane przeze mnie strony internetowe www są łatwo zapamiętywalne i ogromnie atrakcyjne.

 

12 zasad projektowania skutecznych witryn internetowych

 

80% zaprojektowanych przeze mnie stron internetowych znajduje się w pierwszej 10 wyników wyszukiwarki Google – bez pozycjonowania (w miejscowościach do 200 000 tys. ludności).

 

 

1. Wartościowa, oryginalna oraz aktualna treść

Co powinno znaleźć się firmowej stronie internetowej?

Teksty na stronę internetową powinny być dobrej jakości, budzące zainteresowanie i przejrzyste. Warto dodać, że Google wyżej rankuje strony wypełnione treścią skoncentrowaną na tematyce strony, które dzięki temu niosą wiedzę dla użytkowników. Google przywiązuje bowiem dużą wagę do kontekstu treści. Teksty muszą także zawierać odpowiednie nasycenie słowami kluczowymi. Treść powinna być oryginalna i opierająca się o aktualne źródła. Można ją wzbogacić o takie elementy jak: zdjęcia, animacje, grafiki czy też filmy.

Pisząc, pamiętajmy też o ortografii oraz poprawności językowej. Lekceważenie tej sprawy może skutecznie zniechęcić użytkowników. Nie zapominajmy o u wstawieniu opisów alternatywnych dla umieszczonych na stronie fotografii i grafik. Stosując nagłówki tytułowe H1-H6 zwiększamy czytelność tekstu, ale też zarazem wskazujemy botom Google największą ważność treści w ocenie autora. Dobrą praktyką jest umieszczanie w nagłówkach słów kluczowych, ale tytuły muszą wyglądać naturalnie, nie na siłę upchane słowami kluczowymi. Zachowujemy umiar, gdyż inaczej algorytm wyszukiwarki Google naszą treść zinterpretuje jako spam.

2. Odpowiednio dobrane słowa kluczowe

Co to są słowa kluczowe?

Są to pojedyncze słowa, ale też i grupy wyrazów tworzące frazy, które użytkownik szukając informacji na dany temat, wpisuje do wyszukiwarki. Algorytmy Google wówczas przeszukują bazę zindeksowanych witryn. W wynikach wyświetlane są wówczas strony, których zawartość najlepiej odpowiada i jest dopasowana do tych wpisanych przez użytkownika. Te same słowa i frazy znalezione na stronach internetowych będą wówczas w zwróconych wynikach pogrubione. Te słowa oraz identyczne w witrynie są właśnie słowami kluczowymi. Obrazowo mówiąc, otwierają one naszemu potencjalnemu klientowi drzwi do naszej witryny. Dlatego też tak niezmiernie ważne jest umieszczenie w treści na stronie odpowiednio przygotowanych słów kluczowych.

Gdzie najlepiej na stronie wpisywać słowa i frazy kluczowe?

Boty wyszukiwarek rejestrują frazy kluczowe od góry do dołu. Większa waga jest przywiązywana do słów znajdujących się na górze strony, dlatego należy się skupić na początkowych segmentach strony, zaczynając od:

- nazwa strony internetowej,
- opis strony,
- nagłówki H1, H2 i H3,
- słowa kluczowe umieszczone w metatagach,
- nazwy zdjęć, grafik, plików, które są zamieszczane na stronie oraz ich opisy alternatywne,
- anchor text, czyli linki w zawartości strony,
- stosujemy również znaczniki pogrubienia oraz pochylenia w celu wyróżnienia tychże słów.

3. Funkcjonalność strony

Przejrzysta zawartość, intuicyjna nawigacja, szybkie i łatwe dotarcie do informacji za pomocą maksymalnie 3 kliknięć, możliwość powrotu do strony startowej.

4. Profesjonalny layout graficzny

Czytelna grafika, duże fotografie, flat design, spójna kolorystyka dostosowana do tematyki strony, brak przeładowania.

5. Optymalizacja meta danych

Co to są meta dane html?

Co to są tagi html?

Meta znaczniki to elementy umieszczone w sekcji head na stronie internetowej. Nazywane one są również tagami HTML. Część znaczników jest widoczna dla użytkowników, inna tylko dla botów Google. Większość z nich ma wpływ na pozycję stony w wynikach wyszukiwarek. Dlatego też warto zadbać o kwestię odpowiedniej optymalizacji tych elementów. Spośród meta znaczników, które należy zoptymalizować pod kątem SEO wyróżnić możemy m.in.:

- tytuł,
- opis,
- słowa kluczowe, obecnie algorytm Google nie bierze ich pod uwagę, ale warto, aby były,
- plik robots.txt, mogą blokować dostęp botów do strony www,
- meta name=”original-source” content=”AdresStronyInternetowej”umożliwia wskazanie oryginalnej treści, warto stosować, gdy fragmenty treści naszej strony są cytowane również w innych miejscach w internecie, 
- meta name="robots" content="noodp" Google nie zmienia samodzielnie tytułu witrynty na tytuł ustalony w katalogu DMOZ – Open Directory Project.

Tytuł, opis, słowa kluczowe powinny być inne dla każdej strony, a ich treść nie może się powtarzać. Ponadto powinny one odzwierciedlać zawartość treści na stronie.

6. Brak zduplikowanej treści z innych stron oraz w obrębie tej samej witryny

Algorytm Google (panda) z łatwością wychwytuje strony posiadające skopiowaną treść z innych stron. Jeśli procent powtórzeń tekstu jest za duży, to można zapomnieć o dobrej pozycji w wyszukiwarce. Dotyczy to też tekstów zmodyfikowanych, przerobionych. Warto również zaznaczyć, że duplikacja treści może wystąpić w obrębie jednej i tej samej witryny. W szczególności zdarza się to w rozmaitych CMS-ach. Można to wyeliminować m.in. poprzez stosowanie przekierowań 301, umieszczenie adresów kanonicznych na poszczególnych stronach, wprowadzenie nagłówków tytułowych dla każdej strony.

7. Linkowanie wewnętrzne

Co to jest linki wewnętrzne?

Linkowanie wewnętrzne (hiperłącza) to odnośniki do poszczególnych podstron tej samej witryny. Warto w nich używać słów i fraz kluczowych. Ułatwiamy w ten sposób nawigację użytkownikom, a i zarazem botom Google prościej zindeksować podstronę i przypisać witrynie odpowiednią tematykę. Odpowiednie użycie linków w ten sposób znacznie może poprawić pozycję strony w wynikach wyszukiwarki Google.

Podział linków w oparciu o typ

Linki tekstowe,
Tekst będzie treścią widoczną w przeglądarce. Po kliknięciu w link zostaniemy przeniesieni na stronę z adresem wskazanym przez href.

Linki graficzne,
Podajemy w nim adres zdjęcia/grafiki, która będzie widoczna zamiast tekstu oraz adres strony. Link graficzny ze względu na SEO (optymalizacja dla wyszukiwarek) obowiązkowo powinien mieć dodatkowe parametry alt, width i height (opis alternatywny, szerokość i wysokość). Dodatkowo można uzupełnić obrazek o atrybut title. Wówczas po najechaniu na zdjęcie czy też grafikę pokaże się dymek z napisem umieszczonym pomiędzy znacznikami title.

Na stronie warto stosować oba rodzaje linków. Graficzne są nieznacznie wyżej cenione przez algorytm Google.

8. Szybkość ładowania poszczególnych stron

Jest to dość istotny wskaźnik rankingowy. Strony otwierające się długo tracą internautów. Nie wszyscy mają cierpliwość długo czekać. Strona, która ładuje się dłużej niż 5 sekund traci 40% potencjalnych klientów. Współczynnik odrzuceń się zwiększa. Google dostaje sygnał, że jest ona mało przyjazna użytkownikom. Przekłada się to na słabą pozycję strony w wynikach.

Aby ładowanie strony było szybkie, zaleca się kompresować i skalować obrazy bądź używać najnowszych formatów zdjęć np. webp. Należy unikać rozbudowanych skryptów, które spowalniają otwieranie się stron. Warto skorzystać z PageSpeed Insight. Otrzymamy szczegółowe informacje, co należy poprawić w działaniu strony.
Google szczególną dużą wagę przywiązuje do szybkości ładowania stron na urządzeniach mobilnych.

9. Responsywność stron internetowych

Co to jest responsywność strony?

Kolejny bardzo istotny czynnik, do którego algorytmy Google przywiązują dużą wagę. Urządzenia mobilne cieszą się ogromną popularnością i koniecznością jest zadbanie o ten aspekt funkcjonalności witryny. W wynikach wyszukiwarki faworyzowane są strony responsywne. Konieczne jest umieszczanie tych samych treści na komputer, telefon, czy też tablet.

10. Bezpieczeństwo strony

Bezpieczeństwo użytkowników dla Google to również istotna sprawa. Strony z certyfikatem SSL są premiowane w wynikach. Certyfikat informuje internautę, że strona jest bezpieczna, nieskażona żadnym wirusem. Zwiększa się w ten sposób zaufanie i wiarygodność witryny. Tym samym zmniejsza również współczynnik odrzuceń.

Dla stron z formularzami, gdzie podaje się dane osobowe, jest to wręcz wymóg, a dla sklepów internetowych konieczność.

11. Mapa strony

Co to jest mapa strony (sitemap)?

Jest to dokument XML, w którym w formie listy zawarte są adresy do wszystkich podstron witryny. Mapa strony ułatwia Googlebotom poruszanie się w witrynie oraz ułatwia indeksację poszczególnych podstron. Dla rozbudowanych witryn jest ona absolutną koniecznością. Dla mniejszych, a nawet bardzo małych warto również je stosować, gdyż zwiększa to wartość naszej witryny.

12. Czynniki związane z działaniami podejmowanymi poza witryną

Wartościowe linki zewnętrzne

Co to są linki zewnętrzne (external linking)?

Są to odnośniki/linki prowadzące na naszą stronę. Zgodnie z filozofią Google strony, do których prowadzi wiele wartościowych linków są atrakcyjne, ciekawe i posiadające interesującą dla użytkowników treść, z którą wstawiający link chce się podzielić z innymi. Takie udostępnienie strony jest jasnym sygnałem dla algorytmu Google, że content strony jest wartościowy dla użytkowników.

Co to są wartościowe linki?

Są to linki:
- pochodzące ze strony o zbliżonej tematyce,
- na stronie, z której prowadzą powinny znajdować się sprawdzone i wartościowe informacje,
- dobrze, aby linki pochodziły z wartościowych według Google stron, wysoko uplasowanych w wynikach,
- linki powinny być naturalne, wykluczone jest ich pozyskiwanie za pomocą programów,
- linki z domen rządowych z końcówką .gov.

Autorytet domeny i jej wiek

Domeny z długą i pozytywną historią są rankowane wyżej. Autorytet domeny jest obliczany przede wszystkim na podstawie prowadzących do strony linków.